Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział Stołeczny

LEOPOLIS SEMPER FIDELIS

Działalność

Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich istnieje nieprzerwanie już ponad trzydzieści lat. Zgodnie z statutem Towarzystwa swoją działalność opieramy na kultywowaniu tradycji i kultury Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz pomocy charytatywnej rodakom za wschodnią granicą.                                                                                             

Co roku w listopadzie w Warszawie urządzamy Dni Lwowa w Warszawie, na które zapraszamy gości ze Lwowa, przedstawicieli organizacji polskich, parlamentarzystów, członków Towarzystwa, sympatyków Lwowa i mieszkańców Warszawy. Najważniejszą częścią obchodów jest Apel Poległych i złożenie wieńców do Grobu Nieznanego Żołnierza przy asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, msza św. w intencji Poległych w Obronie Lwowa oraz część kulturalna w tym koncerty, prelekcje, przedstawienia teatralne.
Od dwudziestu lat wydajemy czasopismo – kwartalnik “Lwowski Biuletyn Informacyjny”, który poświęcony jest tematyce lwowskiej i kresowej. Publikujemy w nim wspomnienia o dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, przekazujemy tradycję i kulturę tamtych ziem, propagujemy historię i patriotyzm, dokumentujemy wydarzenia związane z Kresami, przekazujemy aktualne informacje o wydarzeniach we Lwowie i na Kresach, popularyzujemy inicjatywy polskich organizacji działających we Lwowie i na Kresach. Kwartalnik cieszy się dużą popularnością, posiada numer ISSN i jest rozsyłany do najważniejszych bibliotek w kraju takich jak Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Ossolineum. Wysyłany jest do polskich Bibliotek w Paryżu, Londynie i innych oraz do Polaków za wschodnią granicą.                          Od początku istnienia Towarzystwa organizujemy kwesty na warszawskich cmentarzach na rzecz renowacji cmentarzy lwowskich i polskich zabytków Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W tę akcję zaangażowana jest młodzież oraz inne podmioty działające w obszarze społecznym. Zbiórka oprócz wymiaru materialnego propaguje pamięć o Kresach oraz postawy prospołeczne.

Od trzech lat organizujemy Turnieje Piłki Nożnej dla Dzieci o Puchar Orląt Lwowskich. W tym roku planujemy połączyć Turniej z Piknikiem Historycznym aby uczcić setną rocznicę Bitwy Warszawskiej a także setną rocznicę bitwy pod Zadwórzem zwanej Polskimi Termopilami, co pozwoli nam dotrzeć i zaangażować w realizację zadania większą liczbę uczestników. Planujemy w tym celu współpracować z szkołami, grupami rekonstrukcyjnymi, nawiązywać nowe kontakty, pozyskiwać nowych sponsorów i partnerów naszych działań.                                                                                                                                                   W grudniu 2019 roku wspólnie z Fundacją Rodzice dla Futbolu organizowaliśmy konferencję “Gwiazdka z Piłką”. Tematem debaty była pomoc dzieciom za wschodnią granicą w organizacji sportowych imprez i zainteresowanie młodzieży w epoce internetu sportem, a także jaki wpływ ma sport na rozwój zdrowia oraz świadomości u dzieci. Planujemy kontynuację tego przedsięwzięcia angażując w nie nowych partnerów, sponsorów, w celu przedstawienia tego problemu w szkołach nauczycielom i wychowawcom.
Planujemy rozszerzyć wydawnictwo lwowskiego Biuletynu Informacyjnego. Do dnia dzisiejszego wydaliśmy 94 numery czasopisma. Będziemy nadal wspierać renowację polskich zabytków we Lwowie i na Kresach Południowo-Wschodnich, współpracujemy z Polskim Towarzystwem Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie i TMDKP ZABYTEK w zakresie renowacji pamiątek kultury polskiej na cmentarzu Janowskim we Lwowie oraz innych zapomnianych cmentarzach kresowych. Współpracujemy PTR Radio Lwów, dwutygodnikiem Kurier Galicyjski, pracujemy nad pozyskiwaniem nowych partnerów i nawiązaniem nowych kontaktów w celu rozwoju czasopisma. Wspieramy lokalne inicjatywy zgłaszane przez polskie organizacje we Lwowie i na Kresach Południowo-Wschodnich.

Aktualności

Chcesz wiedzieć więcej?