Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział Stołeczny

LEOPOLIS SEMPER FIDELIS

Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich wspólnie z Polskim Towarzystwem Radiowym RADIO LWÓW prowadzi zbiórkę pieniężną na rzecz Polaków mieszkających na terenie Ukrainy, potrzebujących wsparcia w ciężkich wojennych czasach.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone m. in. na zabezpieczenie naszych rodaków na Ukrainie w żywność, środki czystości oraz leki i artykuły medyczne.
Prosimy o wpłaty wsparcia na następujący rachunek bankowy:
IBAN PL
nr konta:  97 1940 1076 3135 8930 0000 0000
z dopiskiem: Dla Polaków na Ukrainie

Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich istnieje nieprzerwanie od 1988 roku. Zgodnie z statutem Towarzystwa swoją działalność opieramy na kultywowaniu tradycji i kultury Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz pomocy charytatywnej rodakom za wschodnią granicą.
 

W roku 2022:
1. Z okazji setnej rocznicy urodzin śp. Witolda Szolgini wielkiego lwowianina, piewcy Lwowa, wiceprezesa w pierwszym  zarządzie naszego oddziału w latach 90.XX wieku zrealizowaliśmy projekt Tablicy pamiątkowej na budynku w którym mieszkał w Warszawie ul Puławska 138. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc w realizacji projektu – Tablicy upamiętniającej Witolda Szolginię. 11 marca 2023 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie Tablicy przy udziale rodziny Arcylwowianina, członków Towarzystwa, lwowian
mieszkających w Warszawie i gości, którzy przyjechali z różnych części Polski. Niestety, druga część projektu (Tablica we Lwowie) musi poczekać do zakończenia wojny.
2. Współpracując z Fundacją Lwów i Kresy oraz Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zrealizowaliśmy projekt sprowadzenia do Muzeum historycznego wagonu, którym wywożeni byli jeńcy na Syberię.
3. Zorganizowaliśmy trzy pokazy spektaklu poświęconemu działalności Karoliny Lanckorońskiej pt. „Sąd Ostateczny. Rzecz o Karolinie Lanckorońskiej” według scenariusza Elżbiety Lewak
w reżyserii Ewy Makomaskiej przy udziale aktorów Teatru Polskiego. Pokazy były współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów działa od 1989 roku i niezmiennie jego misją jest kultywowanie tradycji i kultury Lwowa i Kresów, uświadamianie i przybliżanie młodszym pokoleniom w Polsce znaczenie Lwowa i Kresów dla Dziedzictwa Narodowego i Kulturowego naszej Ojczyzny, wspieranie Polaków i polskie organizacje we Lwowie i na Kresach Południowo Wschodnich.

W tym celu:
1. Co roku w listopadzie w Warszawie urządzamy Dni Lwowa w Warszawie, na które zapraszamy gości ze Lwowa, przedstawicieli organizacji polskich, parlamentarzystów, członków Towarzystwa, sympatyków Lwowa i mieszkańców Warszawy. Najważniejszą częścią obchodów jest Apel Poległych i złożenie wieńców do Grobu Nieznanego Żołnierza przy asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, msza św. w intencji Poległych w Obronie Lwowa oraz część kulturalna w tym koncerty, prelekcje, przedstawienia teatralne.

2. Od ponad lat wydajemy czasopismo – kwartalnik “Lwowski Biuletyn Informacyjny”, który poświęcony jest tematyce lwowskiej i kresowej. Publikujemy w nim wspomnienia o dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, przekazujemy tradycję i kulturę tamtych ziem, propagujemy historię i patriotyzm, dokumentujemy wydarzenia związane z Kresami, przekazujemy aktualne informacje o wydarzeniach we Lwowie i na Kresach, popularyzujemy inicjatywy polskich organizacji działających we Lwowie i na Kresach. Kwartalnik cieszy się dużą popularnością, posiada numer ISSN i jest rozsyłany do najważniejszych bibliotek w kraju takich jak Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Ossolineum. Wysyłany jest do polskich Bibliotek w Paryżu, Londynie oraz do Polaków za wschodnią granicą.  Wydaliśmy już ponad 100 numerów kwartalnika. Wszystkie numery archiwalne zostały zdigitylizowane i włączone do zbiorów Polonijnej Biblioteki Cyfrowej. Adres //www.pbc.uw.edu.pl/ pod nazwą Leopolis [Towarzystwo Przyjaciół Lwowa], Lwowski Biuletyn Informacyjny.

3. Od początku istnienia Towarzystwa organizujemy kwesty na warszawskich cmentarzach na rzecz renowacji cmentarzy lwowskich i polskich zabytków Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W tę akcję zaangażowani są członkowie i wolontariusze, a szczególnie młodzież  Zbiórka oprócz wymiaru materialnego propaguje pamięć o Kresach oraz postawy prospołeczne. Dzięki zebranym pieniądzom udało nam się wyremontować nagrobki we Lwowie i w Lipnikach, ołtarz w kościele Św. Antoniego we Lwowie. Zakupiliśmy figury do szopki w kościele w Stryju, wspieramy siostry niepokalanki w Jazłowcu, gdzie wykonujemy remont pomieszczeń klasztornych, wspieramy organizacje polskie we Lwowie między innymi: TDKP ZABYTEK, Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, które zajmują się renowacją polskich nagrobków na Cmentarzach we Lwowie i Ziemi Lwowskiej.

4. Współpracujemy z polskimi mediami we Lwowie: PTR Radio Lwów, Kurier Galicyjski. Wspieramy polskie szkoły we Lwowie i organizacje młodzieżowe takie jak Samodzielna Jednostka Strzelecka im. kpt. Bolesława Zajączkowskiego we Lwowie.

Nasze plany są zgodne i pokrywają się z misją i statutem TMLiKPW. Staramy się poszerzać krąg naszych działań angażując jak najwięcej osób młodych, organizacje pozarządowe, które mają na celu niesienie pomocy Polakom za wschodnią granicą.
1. W związku z wojną na Ukrainie, która wybuchła w lutym 2022 roku plany O/S TMLiKPW uległy zmianie i naszym priorytetem  jest niesienie pomocy uchodźcom, Polakom pozostałym na Kresach i we Lwowie. W tym celu wspólnie z PTR Radio Lwów zorganizowaliśmy zbiórkę wpłat na konto O/S TMLiKPW „Pomoc Polakom na Ukrainie”. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim darczyńcom za wpłaty i prosimy o dalsze, gdyż pomoc jest potrzebna nieustannie, nikt nie wie kiedy zakończy się ta straszna wojna. Dziękujemy organizacjom polskim z całego świata wspierających nas w tym działaniu.
2. Organizujemy cykliczne wyjazdy do Lwowa, na Kresy, do Jazłowca z pomocą humanitarną przeznaczoną dla Polaków, osób potrzebujących, uchodźców, dzieci z terenów objętych wojną.
3. Planujemy kontynuację debat na tematy kresowe angażując w nie nowych partnerów, sponsorów, w celu przedstawienia tego problemu w szkołach nauczycielom i wychowawcom.
4. Współpracujemy PTR Radio Lwów, dwutygodnikiem Kurier Galicyjski, pracujemy nad pozyskiwaniem nowych partnerów i nawiązaniem nowych kontaktów w celu rozwoju naszej działalności. Wspieramy lokalne inicjatywy zgłaszane przez polskie organizacje we Lwowie i na Kresach Południowo-Wschodnich.

Aktualności

Chcesz wiedzieć więcej?