Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział Stołeczny

LEOPOLIS SEMPER FIDELIS

Szanowni Państwo,

 

Nasz oddział wspólnie ze lwowskim Towarzystwem Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej “ZABYTEK” prowadzi kwestę na rzecz ratowania zabytkowych polskich nagrobków na cmentarzu Janowskim we Lwowie.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem naszej akcji, prosimy o zasilenie wybraną kwotą dedykowanej zbiórki na portalu Zrzutka.pl, link: //zrzutka.pl/7a94j7.
W opisie zbiórki wskazaliśmy nagrobki, które chcemy odnowić w 2024 r. Zbiórka będzie aktywna do 15 grudnia 2023 r.
Inną drogą wsparcia naszych działań dostępną przez cały rok, jest wpłata darowizny na rachunek bankowy Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich z dopiskiem „Kwesta – Cmentarz Janowski”, nr konta: 97 1940 1076 3135 8930 0000 0000.
 
Wasz wkład na wsparcie naszej kwesty ratuje polskie groby na Cmentarzu Janowskim we Lwowie!
 
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich istnieje nieprzerwanie od 1988 roku. Zgodnie z statutem Towarzystwa swoją działalność opieramy na kultywowaniu tradycji i kultury Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz pomocy charytatywnej rodakom za wschodnią
granicą.

 W roku 2022:

1. Z okazji setnej rocznicy urodzin śp. Witolda Szolgini wielkiego lwowianina, piewcy Lwowa, wiceprezesa w pierwszym  zarządzie naszego oddziału w latach 90.XX wieku zrealizowaliśmy projekt Tablicy pamiątkowej na budynku w którym mieszkał w Warszawie ul Puławska 138. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc w realizacji projektu – Tablicy upamiętniającej Witolda Szolginię. 11 marca 2023 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie Tablicy przy udziale rodziny Arcylwowianina, członków Towarzystwa, lwowian
mieszkających w Warszawie i gości, którzy przyjechali z różnych części Polski. Niestety, druga część projektu (Tablica we Lwowie) musi poczekać do zakończenia wojny.

2. Współpracując z Fundacją Lwów i Kresy oraz Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zrealizowaliśmy projekt sprowadzenia do Muzeum historycznego wagonu, którym wywożeni byli jeńcy na Syberię.

 

3. Zorganizowaliśmy trzy pokazy spektaklu poświęconemu działalności Karoliny Lanckorońskiej pt. „Sąd Ostateczny. Rzecz o Karolinie Lanckorońskiej” według scenariusza Elżbiety Lewak
w reżyserii Ewy Makomaskiej przy udziale aktorów Teatru Polskiego. Pokazy były współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów działa od 1988 roku i niezmiennie jego misją jest kultywowanie tradycji i kultury Lwowa i Kresów, uświadamianie i przybliżanie młodszym pokoleniom w Polsce znaczenie Lwowa i Kresów dla Dziedzictwa Narodowego i Kulturowego naszej Ojczyzny, wspieranie Polaków i polskie organizacje we Lwowie i na Kresach Południowo-Wschodnich.

W tym celu:

1. Co roku w listopadzie w Warszawie urządzamy Dni Lwowa w Warszawie, na które zapraszamy gości ze Lwowa, przedstawicieli organizacji polskich, parlamentarzystów, członków Towarzystwa, sympatyków Lwowa i mieszkańców Warszawy. Najważniejszą częścią obchodów jest Apel Poległych i złożenie wieńców do Grobu Nieznanego Żołnierza przy asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, msza św. w intencji Poległych w Obronie Lwowa oraz część kulturalna w tym koncerty, prelekcje, przedstawienia teatralne.

2. Od trzydziestu lat wydajemy czasopismo – kwartalnik “Lwowski Biuletyn Informacyjny”, który poświęcony jest tematyce lwowskiej i kresowej. Publikujemy w nim wspomnienia o dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, przekazujemy tradycję i kulturę tamtych ziem, propagujemy historię i patriotyzm, dokumentujemy wydarzenia związane z Kresami, przekazujemy aktualne informacje o wydarzeniach we Lwowie i na Kresach, popularyzujemy inicjatywy polskich organizacji działających we Lwowie i na Kresach. Kwartalnik cieszy się dużą popularnością, posiada numer ISSN i jest rozsyłany do najważniejszych bibliotek w kraju takich jak Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Ossolineum jako obowiązkowy egzemplarz biblioteczny. Wysyłany jest do polskich Bibliotek w Paryżu, Londynie oraz do Polaków za wschodnią granicą.  Wydaliśmy już ponad 100 numerów kwartalnika. Wszystkie numery archiwalne zostały zdigitylizowane i włączone do zbiorów Polonijnej Biblioteki Cyfrowej. Adres //www.pbc.uw.edu.pl/ pod nazwą Leopolis [Towarzystwo Przyjaciół Lwowa], Lwowski Biuletyn Informacyjny.

3. Od początku istnienia Towarzystwa organizujemy kwesty na warszawskich cmentarzach na rzecz renowacji cmentarzy lwowskich i polskich zabytków Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W tę akcję zaangażowani są członkowie i wolontariusze, a szczególnie młodzież  Zbiórka oprócz wymiaru materialnego propaguje pamięć o Kresach oraz postawy prospołeczne. Dzięki zebranym pieniądzom udało nam się wyremontować nagrobki we Lwowie i w Lipnikach, ołtarz w kościele Św. Antoniego we Lwowie. Zakupiliśmy figury do szopki w kościele w Stryju, wspieramy siostry niepokalanki w Jazłowcu, gdzie wykonujemy remont pomieszczeń klasztornych, wspieramy organizacje polskie we Lwowie między innymi: TDKP ZABYTEK, Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, które zajmują się renowacją polskich nagrobków na Cmentarzach we Lwowie i Ziemi Lwowskiej.

4. Współpracujemy z polskimi mediami we Lwowie: PTR Radio Lwów, Kurier Galicyjski. Wspieramy polskie organizacje zrzeszające Polaków i szkoły we Lwowie oraz organizacje młodzieżowe takie jak Samodzielna Jednostka Strzelecka im. kpt. Bolesława Zajączkowskiego we Lwowie.

Nasze plany są zgodne i pokrywają się z misją i statutem TMLiKPW. Staramy się poszerzać krąg naszych działań angażując jak najwięcej osób młodych, organizacje pozarządowe, które mają na celu niesienie pomocy Polakom za wschodnią granicą.

1. W związku z wojną na Ukrainie, która wybuchła w lutym 2022 roku plany O/S TMLiKPW uległy zmianie i naszym priorytetem  jest niesienie pomocy uchodźcom, Polakom pozostałym na Kresach i we Lwowie. W tym celu wspólnie z PTR Radio Lwów zorganizowaliśmy zbiórkę wpłat na konto O/S TMLiKPW „Pomoc Polakom na Ukrainie”. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim darczyńcom za wpłaty i prosimy o dalsze, gdyż pomoc jest potrzebna nieustannie, nikt nie wie kiedy zakończy się ta straszna wojna. Dziękujemy organizacjom polskim z całego świata wspierających nas w tym działaniu.

2. Organizujemy cykliczne wyjazdy do Lwowa, na Kresy, do Jazłowca z pomocą humanitarną przeznaczoną dla Polaków, osób potrzebujących, uchodźców, dzieci z terenów objętych wojną. 

3. Planujemy kontynuację debat na tematy kresowe angażując w nie nowych partnerów, sponsorów, w celu przedstawienia tego problemu w szkołach nauczycielom i wychowawcom. 

4. Współpracujemy PTR Radio Lwów, dwutygodnikiem Kurier Galicyjski, pracujemy nad pozyskiwaniem nowych partnerów i nawiązaniem nowych kontaktów w celu rozwoju naszej działalności. Wspieramy lokalne inicjatywy zgłaszane przez polskie organizacje we Lwowie i na Kresach Południowo-Wschodnich.

Aktualności

Chcesz wiedzieć więcej?